BestValue Magento integrasjon

BestValue er et kasse- og butikkdatasystem utviklet av BestValue AS. Programvaren har en rekke nisjeløsninger.

Magento er en av verdens mest brukte open source baserte nettbutikkløsninger og svært utbredt i Norge.

BestValue Magento nettbutikk integrasjon

Integrasjonen mellom BestValue og Magento er en skybasert tjeneste. For kundene betyr dette redusert risiko, lavere driftskostnad og en løsning som utvikles!

Varedata fra BestValue til nettbutikk

  • Varedata fra varekortet i BestValue oppdateres i Magento nettbutikken
  • Om ønskelig kan varelager integreres, slik at nettbutikken er oppdatert med lagerstatus fra BestValue
  • Varegrupper kan vedlikeholdes i BestValue og styre varegruppene i Magento nettbutikken

Ordre fra Magento nettbutikk til BestValue

  • Ordrer som kommer i nettbutikk overføres til BestValue som til behandling.

Spesialtilpasning

Ta kontakt om du ønsker en prat omkring mer skreddersydde løsninger for integrasjon mellom BestValue kasse og Magento, eller en annen nettbutikk.

Kom i gang

Alt du trenger å gjøre for å komme i gang er å ta kontakt med oss, så hjelper vi med resten!

Maksimer AS. Tlf.: 55 91 31 35 E-post: post@maksimer.no

Jeg vil integrere: